اطلاعات پایان نامه

مقایسه گرایش جوانان سه نسل شهر تهران به کسب خبر

نام:
احمدعلی
نام خانوادگی:
احمدپور
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
مقایسه گرایش جوانان سه نسل شهر تهران به کسب خبر
تاریخ دفاع:
1397/06/26
شماره ثبت کتابخانه:
1717
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: