اطلاعات پایان نامه

استفاده از شبکه عصبی به منظور کاهش PAPR در سیستم های OFDM برمبنای روش گسترش فعال منظومه(ACE)

نام:
علی
نام خانوادگی:
قربانی
گروه آموزشی:
دانشکده فنی مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی برق مخابرات سیستم
عنوان پایان نامه:
استفاده از شبکه عصبی به منظور کاهش PAPR در سیستم های OFDM برمبنای روش گسترش فعال منظومه(ACE)
تاریخ دفاع:
1397/04/30
شماره ثبت کتابخانه:
1715
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: