اطلاعات پایان نامه

بهبود الگوریتم مدیریت فعال صف BRED از طریق وفقی¬سازی و حذف مبتنی بر محتوای بسته¬ها، به منظور افزایش QOE ویدئو

نام:
حمید
نام خانوادگی:
شکوهی راد
گروه آموزشی:
دانشکده فنی مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی برق مخابرات
عنوان پایان نامه:
بهبود الگوریتم مدیریت فعال صف BRED از طریق وفقی¬سازی و حذف مبتنی بر محتوای بسته¬ها، به منظور افزایش QOE ویدئو
تاریخ دفاع:
1397/06/31
شماره ثبت کتابخانه:
1714
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: