اطلاعات پایان نامه

مقایسه گفتمان خبری وب سایت های بی بی سی فارسی،العربیه فارسی و شبکه صدای آمریکا درباره حضور ایران در جنگ سوریه

نام:
محمدمهدی
نام خانوادگی:
آقاجانی دلاور
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
ارشد
رشته تحصیلی:
ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
مقایسه گفتمان خبری وب سایت های بی بی سی فارسی،العربیه فارسی و شبکه صدای آمریکا درباره حضور ایران در جنگ سوریه
تاریخ دفاع:
1396/06/29
شماره ثبت کتابخانه:
1072
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: