اطلاعات پایان نامه

الگوی عملیاتی«بازی وارسازی »خدمات رفاهی و اجتماعی ارائه شده به کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

نام:
محمدتقی
نام خانوادگی:
جعفری
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
الگوی عملیاتی«بازی وارسازی »خدمات رفاهی و اجتماعی ارائه شده به کارکنان سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1397/06/14
شماره ثبت کتابخانه:
1710
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: