اطلاعات پایان نامه

راهبردهای بهره مندی سازمان صداوسیما از اینترنت اشیا

نام:
علی
نام خانوادگی:
عظیمی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
راهبردهای بهره مندی سازمان صداوسیما از اینترنت اشیا
تاریخ دفاع:
1397/04/23
شماره ثبت کتابخانه:
1709
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: