اطلاعات پایان نامه

مقایسه ساختار بخش خبری مشروح رسانه های بین المللی با خبر 12 شبکه یک سیما

نام:
حمیدرضا
نام خانوادگی:
تینای تهرانی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
مقایسه ساختار بخش خبری مشروح رسانه های بین المللی با خبر 12 شبکه یک سیما
تاریخ دفاع:
1396/02/03
شماره ثبت کتابخانه:
1699
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: