اطلاعات پایان نامه

تحلیل و شبیه‌سازی جاذب متخلخل صوتی با رزونانس محلی تعبیه شده در آن به روش المان محدود

نام:
رضا
نام خانوادگی:
برزگر پرائی
گروه آموزشی:
دانشکده فنی مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی صدا
عنوان پایان نامه:
تحلیل و شبیه‌سازی جاذب متخلخل صوتی با رزونانس محلی تعبیه شده در آن به روش المان محدود
تاریخ دفاع:
1397/05/22
شماره ثبت کتابخانه:
1707
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: