اطلاعات پایان نامه

اندازه گیری کیفیت گفتار در شبکه بصورت پیوسته و بدون ناظر

نام:
میثم
نام خانوادگی:
شکیبا
گروه آموزشی:
دانشکده فنی مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی صدا
عنوان پایان نامه:
اندازه گیری کیفیت گفتار در شبکه بصورت پیوسته و بدون ناظر
تاریخ دفاع:
1396/10/20
شماره ثبت کتابخانه:
1698
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: