اطلاعات پایان نامه

بررسی تطابق جایگاه زنان در سریال کیمیا با معیارهای افق رسانه

نام:
بابک
نام خانوادگی:
قالبی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تحقیق در ارتباطات
عنوان پایان نامه:
بررسی تطابق جایگاه زنان در سریال کیمیا با معیارهای افق رسانه
تاریخ دفاع:
1397/02/25
شماره ثبت کتابخانه:
1694
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .