اطلاعات پایان نامه

مقایسه وضع موجود و مطلوب خانواده در تبلیغات تجاری سیمای جمهوری اسلامی ایران

نام:
حامد
نام خانوادگی:
حسین زاده
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تحقیق در ارتباطات
عنوان پایان نامه:
مقایسه وضع موجود و مطلوب خانواده در تبلیغات تجاری سیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1396/08/06
شماره ثبت کتابخانه:
1681
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: