اطلاعات پایان نامه

راهبردهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای جهانی‌شدن سینمای ملّی ایران

نام:
بهنام
نام خانوادگی:
حیدری
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
ارشد
رشته تحصیلی:
مدریت رسانه
عنوان پایان نامه:
راهبردهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران برای جهانی‌شدن سینمای ملّی ایران
تاریخ دفاع:
1397/02/31
شماره ثبت کتابخانه:
1686
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: