اطلاعات پایان نامه

ظرفیت های نثر مرسل برای نگارش متون رادیویی نمونه موردی: سفرنامه ی ناصرخسرو و تاریخ بیهقی

نام:
نفیسه
نام خانوادگی:
ایمانی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
نویسندگی رادیو
عنوان پایان نامه:
ظرفیت های نثر مرسل برای نگارش متون رادیویی نمونه موردی: سفرنامه ی ناصرخسرو و تاریخ بیهقی
تاریخ دفاع:
1396/12/15
شماره ثبت کتابخانه:
1687
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: