اطلاعات پایان نامه

آسیب شناسی قهرمان پردازی در نمایش های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران

نام:
مرتضی
نام خانوادگی:
صالح آبادی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو
عنوان پایان نامه:
آسیب شناسی قهرمان پردازی در نمایش های رادیویی صدای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1395/10/05
شماره ثبت کتابخانه:
2382481
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: