اطلاعات پایان نامه

مطالعه ویژگی های سکانس های افتتاحیه سریال های طنز تلویزیونی

نام:
میثم
نام خانوادگی:
عادلی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی نمایش
عنوان پایان نامه:
مطالعه ویژگی های سکانس های افتتاحیه سریال های طنز تلویزیونی
تاریخ دفاع:
1396/09/27
شماره ثبت کتابخانه:
1678
توضیحات:

چکیده:
مطایبه و طنز پردازی همواره در میان فرهنگ ایرانی جایگاه ویژه‌ای داشته است تا آن‌جا که حتی در تنگناها و بزنگاه‌هایی که به تلخ‌کامی منجر شده، باز بزله‌گویی و طنز پردازی جایگاه خود را باز ستانده است. نگاهی آکادمیک و پژوهانه به این فرهنگ، نگارنده را به سویی موضوعی نوآمد و جدید رهنمون شد که همانا مطالعه ویژگی‌های سکانس‌های افتتاحیه‌ی سریال‌های طنز تلویزیونی در سال‌های 94 و 95 با استفاده از نظریه‌ی عمومی طنز کلامی بود. هدف نگارنده؛ توجه به آینده، جهت ارتقاء و هر چه پرمغز شدن سکانس‌های افتتاحیه سریال‌هایی است که در آینده تولید خواهند شد. در این جستار 10 سریال مطالعه و به عنوان جامعه‌ی آماری در نظر گرفته شدند. این سریال‌ها بر اساس نظریه‌ی عمومی طنز کلامی و شگردهای خلق طنز موقعیت مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در نظریه‌ی عمومی طنز کلامی نیز از مکانیسم پارادوکس استفاده بیش‌تری شده است. به غیر از سریال پایتخت بقیه‌ی سریال‌ها از زبان عامیانه‌ی تهرانی استفاده کرده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که به‌کارگیری شگردهای خلق طنز موقعیت مخصوصاً کلام و غافلگیری تا چه اندازه می‌تواند در غنا یا بی‌مایه شدن یک اثر تلویزیونی تاثیرگذار باشد. جالب آن‌که فراوانی استفاده از این شگردها در بهترین سریال مورد بررسی، تنها به 25 عدد می‌رسد و از بسیار از شگردهای خلق طنز موقعیت مخصوصاً کلام و غافلگیری بسیار کم و حتی گاهی استفاده نشده است. روش انجام این پایان نامه تحلیلی ـ توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از جامعه‌ی آماری بوده است.
کلمات کلیدی: سریال‌های تلویزیونی، سکانس افتتاحیه، طنز کلامی، طنز موقعیت.

تصویر:
فایل پایان نامه: