اطلاعات پایان نامه

پیشنهاد الگوی کسب و کار بر بستر گوشی های هومشند تلفن همراه برای افزایش درآمدهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران

نام:
محمد
نام خانوادگی:
پورکاوه دهکردی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
پیشنهاد الگوی کسب و کار بر بستر گوشی های هومشند تلفن همراه برای افزایش درآمدهای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1397/02/19
شماره ثبت کتابخانه:
1682
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: