اطلاعات پایان نامه

ارائه مدل جریان ارتباطی روابط عمومی سازمان صداوسیما با مخاطبان پیام

نام:
علی اکبر
نام خانوادگی:
شیروانی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
ارائه مدل جریان ارتباطی روابط عمومی سازمان صداوسیما با مخاطبان پیام
تاریخ دفاع:
1397/02/26
شماره ثبت کتابخانه:
1683
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: