اطلاعات پایان نامه

مطالعه ساختاری طنز برای طراحی گونه استندآپ کمدی در تلویزیون با مطالعه موردی خندوانه

نام:
مهدی
نام خانوادگی:
امامی
گروه آموزشی:
دانشکده تولید رادیو و تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کننده تلویزیون
عنوان پایان نامه:
مطالعه ساختاری طنز برای طراحی گونه استندآپ کمدی در تلویزیون با مطالعه موردی خندوانه
تاریخ دفاع:
6 اسفند 96
شماره ثبت کتابخانه:
1679
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: