اطلاعات پایان نامه

ارائه الگوی مطلوب برنامه های نمایشی سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تشویق به افزایش فرزند آوری

نام:
حسین
نام خانوادگی:
کیا
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تحقیق در ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
ارائه الگوی مطلوب برنامه های نمایشی سیمای جمهوری اسلامی ایران برای تشویق به افزایش فرزند آوری
تاریخ دفاع:
1397/02/10
شماره ثبت کتابخانه:
1680
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: