اطلاعات پایان نامه

ارتباط غیرکلامی گویندگان خبر21 سیمای جمهوری اسلامی

نام:
مسعود
نام خانوادگی:
جلیلوند خسروی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ارتباطات
عنوان پایان نامه:
ارتباط غیرکلامی گویندگان خبر21 سیمای جمهوری اسلامی
تاریخ دفاع:
1396/12/13
شماره ثبت کتابخانه:
1676
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: