اطلاعات پایان نامه

ارائه مدل مطلوب تبلیغ برنامه های تلویزیون در رسانه ملی

نام:
امیر حسین
نام خانوادگی:
علی بخشی
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات
عنوان پایان نامه:
ارائه مدل مطلوب تبلیغ برنامه های تلویزیون در رسانه ملی
تاریخ دفاع:
1396/12/15
شماره ثبت کتابخانه:
1677
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .