اطلاعات پایان نامه

الگوهای ارتباطی پیام‌رسانی مثنوی معنوی مولوی

نام:
رسول
نام خانوادگی:
قجاوند
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
الگوهای ارتباطی پیام‌رسانی مثنوی معنوی مولوی
تاریخ دفاع:
1396/12/02
شماره ثبت کتابخانه:
1675
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .