اطلاعات پایان نامه

بهبود عملکرد ساختار الموتی در مدولاسیون چند حاملی بانک فیلتر از دیدگاه نرخ خطای بیت

نام:
مهرداد
نام خانوادگی:
دلجو
گروه آموزشی:
دانشكده مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مخابرات
عنوان پایان نامه:
بهبود عملکرد ساختار الموتی در مدولاسیون چند حاملی بانک فیلتر از دیدگاه نرخ خطای بیت
تاریخ دفاع:
1396/12/14
شماره ثبت کتابخانه:
1672
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .