اطلاعات پایان نامه

مقاوم سازی سیستم بازشناسی گفتار با استفاده از ویژگی PNCC و شبکه عصبی یادگیری عمیق

نام:
مهران
نام خانوادگی:
آقاگل زاده حاجی
گروه آموزشی:
دانشکده فنی مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
ارشد
رشته تحصیلی:
صدا
عنوان پایان نامه:
مقاوم سازی سیستم بازشناسی گفتار با استفاده از ویژگی PNCC و شبکه عصبی یادگیری عمیق
تاریخ دفاع:
1396/12/05
شماره ثبت کتابخانه:
1662
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .