اطلاعات پایان نامه

به کارگیریِ مقیاس پذیری برای بهبود کیفیت ویدیوی جویبارسازی شده در شرایط ازدحام

نام:
سیوان
نام خانوادگی:
رحیمی زر
گروه آموزشی:
دانشكده مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مخابرات سیستم
عنوان پایان نامه:
به کارگیریِ مقیاس پذیری برای بهبود کیفیت ویدیوی جویبارسازی شده در شرایط ازدحام
تاریخ دفاع:
1396/07/04
شماره ثبت کتابخانه:
1620
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .