اطلاعات پایان نامه

واکاوی کارکردهای لحن در کارگردانی فیلم

نام:
هادی
نام خانوادگی:
پی روحسن
گروه آموزشی:
دانشكده تولید رادیو، تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی تلویزیون
عنوان پایان نامه:
واکاوی کارکردهای لحن در کارگردانی فیلم
تاریخ دفاع:
1396/07/29
شماره ثبت کتابخانه:
1599
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .