اطلاعات پایان نامه

شناسایی ورتبه بندی عوامل اصلی موثر بر افزایش تمایل استعداد ها برای همکاری با سازمان صداو سیما

نام:
احسان
نام خانوادگی:
ترشیزی برگویی
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
شناسایی ورتبه بندی عوامل اصلی موثر بر افزایش تمایل استعداد ها برای همکاری با سازمان صداو سیما
تاریخ دفاع:
1396/09/07
شماره ثبت کتابخانه:
1601
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .