اطلاعات پایان نامه

ارزشیابی برنامه های مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء فرهنگ مصرف آب

نام:
رسول
نام خانوادگی:
محمودی یمین
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
ارشد
رشته تحصیلی:
ارتباطات اجتماعی گرایش تحقیق
عنوان پایان نامه:
ارزشیابی برنامه های مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء فرهنگ مصرف آب
تاریخ دفاع:
1396/08/21
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .