اطلاعات پایان نامه

ارزشیابی برنامه های مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء فرهنگ مصرف آب

نام:
رسول
نام خانوادگی:
محمودی یمین
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ازشد
رشته تحصیلی:
ارتباطات اجتماعی
عنوان پایان نامه:
ارزشیابی برنامه های مستند سیمای جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقاء فرهنگ مصرف آب
تاریخ دفاع:
1396/08/21
شماره ثبت کتابخانه:
123456
توضیحات:
چکیده

پایان¬نامه حاضر، تلاشی در زمینه ارزشیابی¬ مستندهای سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فرهنگ مصرف آب است. بحران آب یکی از مهم¬ترین مسائلی است که طی چند دهه اخیر، ایران و بسیاری از دیگر کشورهای دنیا با آن دست‌ به‌گریبان هستند. مسئله‌ای که روزبه‌روز بر ابعاد آن افزوده می¬شود و شکل پیچیده¬تری به خود می¬گیرد. یکی از علت¬های این بحران در ایران وجود فرهنگ غلط در زمینه مصرف آب است. به همین دلیل سازمان صداوسیما طی چند دهه گذشته در راستای فرهنگ-سازی برنامه¬های مستند بسیاری پیرامون بحران آب تولید کرده است. از سوی دیگر میزان موفقیت این مستندها در پرداخت به فرهنگ مطلوب مصرف آب مشخص نیست؛ درحالی¬که شناسایی نحوه پرداخت به فرهنگ مطلوب مصرف آب و مشکلات این حوزه در این مستندها امری ضروری است تا نقاط ضعف¬ و قوت¬ آنها شناسایی شود و در برنامه¬های آینده نقاط ضعف¬¬ برطرف و نقاط قوت تقویت شود. هدف اصلی این پژوهش ارزشیابی مستندهای سیمای جمهوری اسلامی ایران در زمینه ارتقای فرهنگ مصرف آب در جامعه است تا دریابیم این مستندها تا چه حد به فرهنگ مطلوب مصرف آب پرداخته ¬است. بنابراین برای دستیابی به این هدف از روش¬های مصاحبه عمیق و تحلیل محتوای کیفی که درواقع گونه¬هایی از روش¬های کیفی پژوهش در علوم اجتماعی و ارتباطات است، استفاده شده و با بررسی نظرات کارشناسان رسانه و محیط¬زیست، فرهنگ مطلوب مصرف و مهم¬ترین مشکلات حوزه آب استخراج شده است. در نهایت با مقایسه مشکلات و فرهنگ مطلوب استخراج شده، با مشکلات و فرهنگ پرداخته‌شده در فیلم¬های مستند، به ارزشیابی آن¬ها پرداخته¬ایم. برای این منظور با 13 کارشناس مصاحبه انجام گرفته و 10 مستند هم از دو بازه زمانی مختلف (دهه¬های 60 و90) مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.
نتایج این تحقیق نشان داد که فرهنگ مطلوب مصرف آب، فرهنگی است که در آن شش شاخصه¬ ارزش تاریخی آب، ارزش دینی آب، رعایت اصول مصرف، آموزش، رعایت حق مخلوقات دیگر و توجه به آب در ادبیات و آداب‌و رسوم، باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و نتیجه اصلی این پژوهش که پاسخ همان پرسش اصلی تحقیق می¬باشد، این است که مستندهای سیما در پرداختن به مشکلات حوزه آب موفق عمل کرده¬اند؛ اما در پرداختن به فرهنگ مطلوب مصرف آب و ارتقای این فرهنگ موفق نبوده¬اند.


واژگان کلیدی: آب، ارزشیابی، سازمان صداوسیما، فرهنگ مصرف آب، مستند
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .