اطلاعات پایان نامه

نشانه شناسی برنامه «صفحه دو» تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در انتخابات اسفند 1394

نام:
سیدرضا
نام خانوادگی:
صانعی
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی -تحقیق
عنوان پایان نامه:
نشانه شناسی برنامه «صفحه دو» تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی در انتخابات اسفند 1394
تاریخ دفاع:
1396/02/02
شماره ثبت کتابخانه:
667266
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .