اطلاعات پایان نامه

مقایسه نقش سبک های رهبری تحول آفرین و خدمتگزار در توانمندسازی کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران

نام:
مجید
نام خانوادگی:
کریمی
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
مقایسه نقش سبک های رهبری تحول آفرین و خدمتگزار در توانمندسازی کارکنان سازمان صدا و سیمای مرکز مازندران
تاریخ دفاع:
1396/07/01
شماره ثبت کتابخانه:
1367
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .