اطلاعات پایان نامه

بهبود روش ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با کاهش فضای جستجو

نام:
سجاد
نام خانوادگی:
صبحی امجد
گروه آموزشی:
دانشكده مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی برق مخابرات
عنوان پایان نامه:
بهبود روش ترمیم تصویر مبتنی بر نمونه با کاهش فضای جستجو
تاریخ دفاع:
1396/05/09
شماره ثبت کتابخانه:
1370
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .