اطلاعات پایان نامه

وفقی سازی الگوریتم‌های زمانبندی برای ویدیوی جویبارسازی شده

نام:
محمدرضا
نام خانوادگی:
زاهدی
گروه آموزشی:
دانشكده مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی برق گرایش مخابرات سیستم
عنوان پایان نامه:
وفقی سازی الگوریتم‌های زمانبندی برای ویدیوی جویبارسازی شده
تاریخ دفاع:
1396/02/03
شماره ثبت کتابخانه:
1565
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .