اطلاعات پایان نامه

گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در برنامه تلویزیونی پایش

نام:
محمد
نام خانوادگی:
ایرانی
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی-روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی در برنامه تلویزیونی پایش
تاریخ دفاع:
1396/02/06
شماره ثبت کتابخانه:
123456
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .