اطلاعات پایان نامه

سیاستگذاری برای شبکه‌های استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌منظور افزایش عدالت رسانه‌ای بر مبنای ادراک مخاطبانِ محلی: مطالعۀ موردی شبکۀ استان کرمان

نام:
ایمان
نام خانوادگی:
مرادکهوری
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
سیاستگذاری برای شبکه‌های استانی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌منظور افزایش عدالت رسانه‌ای بر مبنای ادراک مخاطبانِ محلی: مطالعۀ موردی شبکۀ استان کرمان
تاریخ دفاع:
1396/01/29
شماره ثبت کتابخانه:
2048
توضیحات:
یکی از اهداف راه‌اندازی شبکه‌های استانی، پرداخت رسانه‌ای به حاشیه‌ها و پیرامون به‌منظور کمک به تحققِ عدالت بوده است. اقتضای تحقق چنین مأموریتی، تمرکززداییِ سازمانی و تحققِ «عدالت رسانه‌ای»، به‌عنوان مقدمۀ انجامِ مأموریتِ فوق است. اما اساساً عدالت رسانه‌ای چیست و چگونه می‌توان در بستر شبکه‌های استانی به آن دست یافت؟ این مفهوم به‌تناسب مهجوربودن در محیط‌های دانشگاهی و فضای علمی و پژوهشی، تاکنون در رسانۀ ملی نیز مطرح نشده است؛ جای خالی این پرسش در ذهن و فکر فعالان عرصۀ رسانه، از تئوری‌پردازان تا کارورزان، احساس می‌شود.
محقق با درک این ضرورت، با هدف تدوین سیاست‌های رسانه‌ای برای شبکه‌های استانی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌منظور افزایش عدالت رسانه‌ای بر مبنای ادراک مخاطبان محلی، به این پژوهش پرداخته است.
این پژوهش در دو مرحله انجام شده است: در مرحلۀ اول، محقق با مصاحبۀ عمیق همراه با مشاهدۀ مشارکتی، انتظارات و خواست‌های رسانه‌ای مخاطبان شبکۀ کرمان را استخراج کرده و سپس در مرحلۀ دوم، بر اساس یافته‌های مرحلۀ اول، با مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته از نخبگان رسانه‌ای، سیاست‌های رسانه‌ای پیشنهادی برای شبکۀ کرمان را شناسایی کرده است.
یافته‌های پژوهش در ادامۀ فرایند استقرا و تحلیل، در سه محور «استقلال شبکه»، «شناخت و مدیریت فرآیند تولید محتوا» و «مدیریت رویکرد» احصا شدند. همچنین در ضمن این پژوهش، محقق به تعریفی از عدالت رسانه‌ای و الزامات تحقق آن در نظام رسانه‌ای اسلامی به طور عام دست پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها: سیاستگذاری رسانه‌ای، عدالت رسانه‌ای، گفتمان انقلاب اسلامی، انتظارات مخاطبانِ محلی، شبکۀ کرمان
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .