اطلاعات پایان نامه

مطالعه وضعیت دراماتیک سکوت در برنامهسازی رادیویی از منظر زبانشناختی

نام:
شهاب الدین
نام خانوادگی:
باقری دولت آبادی
گروه آموزشی:
دانشكده تولید رادیو، تلویزیون
مقطع تحصیلی:
ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو
عنوان پایان نامه:
مطالعه وضعیت دراماتیک سکوت در برنامهسازی رادیویی از منظر زبانشناختی
تاریخ دفاع:
1395/12/21
شماره ثبت کتابخانه:
1548
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .