اطلاعات پایان نامه

مطالعه شیوه تولید برنامه های دینی در رادیو برای کودکان براساس الگوی قصه گویی تحلیلی (مطالعه موردی داستان راستان شهید مطهری)

نام:
زهرا
نام خانوادگی:
عزتی آراسته پور
گروه آموزشی:
دانشكده تولید رادیو، تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو گرایش تهیه کنندگی
عنوان پایان نامه:
مطالعه شیوه تولید برنامه های دینی در رادیو برای کودکان براساس الگوی قصه گویی تحلیلی (مطالعه موردی داستان راستان شهید مطهری)
تاریخ دفاع:
1396/02/04
شماره ثبت کتابخانه:
1538
توضیحات:
دوران کودکی در زندگی انسان از اهمیتی ویژه برخوردار است.این دوران بهترین زمان برای فرا گرفتن راه صحیح زندگی است. یکی از راه های تربیت دینی کودک از طریق رسانه ها بخصوص رادیو، پخش برنامه های دینی و داستان ها و حکایات اخلاقی می باشد .با توجه به قصه در تربیت دینی، رادیو با ابتکار عمل در نحوه قصه گویی می تواند در تولید برنامه های شاخص در این در این زمینه نقش بسزایی داشته باشد .افزون براین، می تواند با مشارکت دادن کودکان در این برنامه ها در خلاقیت و شکوفایی ذهنی و تربیت دینی کودکان تأثیر بالایی را داشته باشد.
در این رساله با استفاده از روش اسنادی و کتابخانه ای به تبیین ضرورت قصه گویی دینی پرداخته شد و سپس با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی ،داستان های کتاب داستان راستان مورد بررسی قرار گرفتند.در این مرحله با توجه به ظرفیت متون داستانی کتاب داستان راستان و ظرفیت رادیو ،الگوی پیشنهادی ارائه شد. الگوی پیشنهادی براساس یافته های تحقیق،برای ساخت برنامه های دینی برای کودکان الگویی است که برای انتقال مفاهیم رشدی،ارزشی،شناختی و آموزشی و کمک به کودک برای فراگیری هر کدام از این اطلاعات متناسب با سطح درکی اوست.اسطوره ها ، داستان های مذهبی و قصه ها، نیروی تخیل کودک را تغذیه و تقویت می کنند. این گونه داستان ها به مهم ترین پرسش های کودک پاسخ می دهند و عامل مؤثر و مهمی در تربیت اجتماعی آن ها هستند.یکی از این منابع قصه گویی، کتاب داستان راستان استاد مطهری می‌باشد که در این پژوهش به بررسی الگوی تولید برنامه های دینی با داستان‌های این کتاب می‌پردازیم. محتوای کتاب داستان راستان در مورد پیامبر، امامان و انسان‌های نیک می‌باشد که به صورت کوتاه و با زبانی ساده و صریح بیان شده است که می‌توان از این کتاب ارزشمند برای تربیت کودکان بهره جست. هدف این پژوهش، ارائه الگویی قصه گویی دینی در رادیو برای کودکان براساس داستان‌های کتاب داستان راستان استاد مطهری می باشد.
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .