اطلاعات پایان نامه

بازنمایی مضامین فلسفی در تله فیلم های تلویزیون ایران

نام:
محمدرضا
نام خانوادگی:
پاینده مهر
گروه آموزشی:
دانشكده تولید رادیو، تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی تلویزیون ، گرایش نمایشی
عنوان پایان نامه:
بازنمایی مضامین فلسفی در تله فیلم های تلویزیون ایران
تاریخ دفاع:
1395/04/30
شماره ثبت کتابخانه:
509818
توضیحات:
چکیده :
مضامین فلسفی بعنوان بنیادی ترین دغدغه های بشری در طول تاریخ جایگاه مهمی در اندیشه و هویت انسانی داشته اند. از آنجا که سینما و تلویزیون آینه زندگی انسان دنیای مدرن هستند نظریه پردازان حوزه فیلم و فلسفه در تلاش بوده اند تا نشان دهند مضامین فلسفی چگونه می توانند در یک روایت فیلمیک بازنمایی شوند. این پژوهش در صدد است تا با رجوع به دیدگاه های مطرح شده در این زمینه مشخص کند که آیا امکان بازنمایی چنین مضامین عمیق ، پیچیده و گاه دشواری برای مخاطب عام فیلم وجود دارد یا خیر و سپس درصورت وجود چنین امکانی نشان دهد تله فیلم های تلویزیون ایران تا چه میزان توانسته اند بستر بازنمایی این مفاهیم باشند.
در این راستا ابتدا ماهیت و چیستی مضامین فلسفی مورد بحث قرار گرفته است و در ادامه به بررسی قابلیت های بیانی فیلم اشاره شده است. با رجوع به دیدگاه های موجود در زمینه فلسفه پردازی در فیلم ، مشخص شده است که ابزار بیانی فیلم چگونه و با چه شرایطی می تواند این مهم را به انجام برساند. سپس برای بررسی چگونگی بازنمایی مضامین فلسفی در تله فیلم های تلویزیون ایران، پنج تله فیلم برتر که از نظر مضمون با این رویکرد مناسبت داشته اند انتخاب شده اند که نشانه شناسی و بخصوص نشانه شناسی سینمایی کریستین متز بعنوان روش تحلیل مورد استفاده قرار گرفته است.
نتایج حاصله نشان می دهد که اولاً اگر محدودیت های بیان فیلمیک را در کنار ماهیت ذاتی مضامین فلسفی که برهانی و انتزاعی است در نظر بگیریم ، خواهیم دید که فیلم بعنوان رسانه ای دیداری شنیداری می تواند ابزاری برای درک بهتر و ملموس تر مضامین فلسفی باشد و اگر نه ، از فیلم نمی توان انتظار داشت همان کاری را انجام دهد که یک کتاب فلسفی قابلیت آن را دارد . ثانیا اگر فیلسوفان به «بازنمایی انتزاعی» ذهنیات فلسفی خود در قالب کلمات پرداخته اند فیلمسازان تلاش کرده اند به «بازنمایی انضمامی» آن مضامین در بستر روایتی فیلمیک از زندگی و اندیشه بشری بپردازند . اگرچه این تله فیلم ها در مقایسه با آثار شاخص سینمای فلسفه گرا ، دارای ضعف های تکنیکی و ساختاری هستند اما توانسته اند تا حدودی بستر لازم برای بازنمایی برخی از مضامین فلسفی در حوزه ی معرفت شناسی، فلسفه ی اخلاق و مرگ آگاهی را فراهم آورند.

کلید واژه ها : مضامین فلسفی ، بازنمایی ، بیان فیلمیک ، فیلم به مثابه ی فلسفه ، تله فیلم
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .