اطلاعات پایان نامه

مطالعه و تبیین قابلیت های دراماتیک شعر روایی کهن و معاصر ایرانی برای تولید تلویزیونی با مطالعه موردی اشعار حکیم نظامی و مهدی اخوان ثالث

نام:
ابراهیم
نام خانوادگی:
کمکی
گروه آموزشی:
دانشكده تولید رادیو، تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
تهیه کنندگی
عنوان پایان نامه:
مطالعه و تبیین قابلیت های دراماتیک شعر روایی کهن و معاصر ایرانی برای تولید تلویزیونی با مطالعه موردی اشعار حکیم نظامی و مهدی اخوان ثالث
تاریخ دفاع:
1395/07/19
شماره ثبت کتابخانه:
1505
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .