اطلاعات پایان نامه

میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای اعتماد سازی از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان

نام:
محمود رضا
نام خانوادگی:
حسنلو
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد دوره روزانه
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای اعتماد سازی از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان
تاریخ دفاع:
1395/07/03
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
چکیده

با توجه به کثرت و گستردگی رسانه‌ها در عصر حاضر مخاطبان در این عصر گزینشگر شده‌اند و می‌توانند از شبکه‌ها و کانال‌هایی که مایل هستند اطلاعات خود را دریافت کنند و این باعث افزایش منابع فرستنده می‌شود؛ افزایش منابع فرستنده به رقابت بین رسانه‌ها منجر می‌شود. در این عالم رقابت، هر رسانه‌ای و مالک آن می‌کوشد مخاطبان خود را حفظ و تعداد آن‌ها را افزایش دهد اما این‌که رسانه‌ها چگونه و با چه شیوه‌ها و روش‌هایی بتوانند مخاطبان بیشتری را به سمت خود بکشانند و در گام بعدی بتوانند این مخاطبان را حفظ کنند جای پرسش است. یکی از مواردی که می‌تواند در جلب و در درجه دوم در حفظ مخاطب اثرگذار باشد مقوله اعتماد مخاطب به آن رسانه است. اعتماد یکی از مهم‌ترین مقوله‌های سرمایه اجتماعی است و تلویزیون به ‌عنوان یک ‌نهاد انتزاعی برای این¬که از کارایی لازم برخوردار باشد، می‌بایست از این سرمایه برخوردار باشد. پژوهش حاضر به دنبال دستیابی به میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای اعتماد سازی است و برای این کار اصلی ¬ترین بخش های خبری این شبکه را مورد مطالعه قرار می¬دهد.
در این پژوهش، هم از روش کیفی و هم از روش کمی استفاده شده است. به عبارت دیگر در این پژوهش از 2 روش به صورت هم زمان استفاده شده است. ابتدا با استفاده از مصاحبه عمیق با کارشناسان و صاحبنظران عرصه رسانه معیارهای اعتمادسازی کشف شد و سپس با تحلیل محتوا به بررسی میزان انطباق معیارهای بدست آمده با عملکرد کنونی شبکه خبر پرداخته شد. در این پژوهش ابتدا با 15 نفر مصاحبه صورت گرفت و تا رسیدن به مرحله اشباع (هنگامی که مضامین جدیدی از سوی مشارکت کنندگان مطرح نشود) ادامه یافت.
همچنین در قسمت دوم پژوهش که از طریق روش کمی تحلیل محتوا انجام شد، بخش های خبری مشروح شبکه خبر در 2 ماه پایانی سال 1394 (از ابتدای بهمن تا انتهای اسفند 1394) جمع آوری شد که جامعه آماری تحقیق را تشکیل داد. شبکه خبر، روزانه چندین نوبت در ساعتهای مختلف خبر پخش می کنند که بخش خبری ساعت 13 و ساعت 19 به عنوان بخش های خبری مشروح این شبکه انتخاب شد.
یافته ¬های این پژوهش نشان می¬دهد که از بین 543 خبر بررسی شده، فقط 17 خبر (3.13 درصد از کل اخبار بررسی شده)، دارای ارتباط زنده تصویری با خبرنگار شبکه خبر بودند و در یک خبر (0.18 درصد از کل اخبار بررسی شده)، از ظرفیت فضای مجازی در خبر مشروح استفاده شده است.
یافته ها نشان می دهد در 425 خبر (78.30 درصد از کل اخبار بررسی شده)، تولید گزارش های خبری در شبکه خبر انجام شده است و 118 خبر (21.70 درصد از کل اخبار بررسی شده) از سایر منابع خبری (به خصوص از گزارش های خبرگزاری صدا و سیما) استفاده شده است.

واژگان کلیدی: صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، خبر، اعتماد، شبکه خبر، جانبداری، اعتمادسازی
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .