اطلاعات پایان نامه

میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای اعتماد سازی از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان

نام:
محمود رضا
نام خانوادگی:
حسنلو
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد دوره روزانه
رشته تحصیلی:
علوم ارتباطات اجتماعی گرایش روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
میزان انطباق عملکرد شبکه خبر با معیارهای اعتماد سازی از دیدگاه صاحبنظران و کارشناسان
تاریخ دفاع:
1395/07/03
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .