اطلاعات پایان نامه

مقایسه رعایت اصول ژورنالیسم علم در بخش خبری 21 شبکه اول و خبر 22 شبکه BBC1

نام:
امین
نام خانوادگی:
طیب طاهر
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
روزنامه نگاری
عنوان پایان نامه:
مقایسه رعایت اصول ژورنالیسم علم در بخش خبری 21 شبکه اول و خبر 22 شبکه BBC1
تاریخ دفاع:
1395/07/03
شماره ثبت کتابخانه:
توضیحات:
این پایان‌نامه به مقایسه رعایت اصول ژورنالیسم علم در بخش خبری 21 شبکه اول سیما به عنوان رسمی‌ترین بخش خبری سیما و دومین بخش خبری پربازدید در ایران، با بخش خبری 22 شبکه BBC1 که رسمی‌ترین و پربازدیدترین بخش خبری بریتانیاست، پرداخته است. در این جا ژورنالیسم علم ذیل دو حوزه کلی ارتباطات توسعه و ارتباطات علم دیده شد و با استفاده از ترکیب نظری به‌ویژه نظریه کنشگر-شبکه، این اصول، به عنوان اصول ژورنالیسم علم مورد استفاده قرار گرفته‌اند: ترجمه، بازنمایی فضای فرهنگی، فکری و اندیشه ورزی، بازنمایی فرهنگ حمایتگر علوم، بازنمایی موضوعات تأثیرگذار بر علم، بازنمایی دانش ضمنی، معرفی فرصت های مشارکت در علم و ساده‌سازی.
به لحاظ روش هم در این پایان نامه از تلفیق روش تحلیل محتوای کیفی قیاسی با تحلیل محتوای کمی استفاده شد که به هفت سئوال فرعی اول با روش اول و به سه سئوال بعد با روش دوم پاسخ داده شد. پس از انجام تحلیل، مشاهده شد که در میزان رعایت بیشتر اصول، به‌ویژه اصول مهم‌تر در ترکیب نظری، شبکه BBC1 موفق‌تر عمل کرده است.
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .