اطلاعات پایان نامه

طراحی الگوی برنامه های ترکیبی رادیو با استفاده از ظرفیت های ساختاری و زیبایی شناسی مقامه

نام:
شهرام
نام خانوادگی:
جهانبازی
گروه آموزشی:
دانشكده تولید رادیو، تلویزیون
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو- تهیه کنندگی
عنوان پایان نامه:
طراحی الگوی برنامه های ترکیبی رادیو با استفاده از ظرفیت های ساختاری و زیبایی شناسی مقامه
تاریخ دفاع:
1395/08/29
شماره ثبت کتابخانه:
1234
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .