اطلاعات پایان نامه

شناسایی راهبردهای تحولی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متناسب با افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان

نام:
ایمان
نام خانوادگی:
خدابنده بایگی
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
شناسایی راهبردهای تحولی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران متناسب با افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان
تاریخ دفاع:
1395/06/28
شماره ثبت کتابخانه:
116515
توضیحات:
چکیده:
نقطۀ آغاز این پژوهش هنگامی بود که پژوهشگر پس از مطالعۀ کتاب‌ها، مقالات و اظهارنظرهای مدیران، اساتید و صاحب‌نظران عرصۀ رسانه دربارۀ فواید افزایش سواد رسانه‌ای برای مخاطبان، تصمیم گرفت با نگاه به موضوع از زاویه‌ای دیگر بر چالش‌های افزایش سواد رسانه‌ای برای رسانه‌ها تمرکز کند. افزایش سواد رسانه‌ای مخاطب عاملی است که مخاطب و رابطۀ مخاطب با رسانه را برای همیشه دگرگون می‌کند و در نتیجه رسانه نیز باید برای ادامۀ نیل به اهداف و انجام مأموریت‌های خود دگرگون گردد. با انتخاب سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان رسانۀ موردنظر در این پژوهش، شناسایی چالش‌های افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان برای سازمان صداوسیمای جمهوری ایران (تحول در مخاطب و رابطۀ مخاطب با رسانه) به‌عنوان هدف (گام) اول و شناسایی راهبردهای تحولی سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران متناسب با افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان (تحول در رسانه) به‌عنوان هدف (گام) دوم برگزیده شد. پژوهشگر برای نیل به هدف اول پژوهش از روش دلفی بهره گرفت. در دور اول (هدف: شناسایی چالش‌ها) با انجام 21 مصاحبه با خبرگان و کدگذاری یافته‌ها پژوهشگر به 56 چالشِ افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران دست‌یافت که در 3 بخشِ چالش‌های افزایش دسترسی و استفاده، چالش‌های افزایش فهم انتقادی و چالش‌های افزایش تولید پیام‌های رسانه‌ای طبقه‌بندی شدند. در دور دوم و سوم (هدف: اجماع چالش‌ها) با ارسال پرسشنامه و دریافت 18 پرسشنامه در دور دوم و 15 پرسشنامه در دور سوم 54 چالش از 56 چالش شناسایی‌شده در دور اول به اجماع رسید. پس از شناسایی چالش‌های افزایش سواد رسانه‌ای مخاطبان برای سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، پژوهشگر برای شناسایی راهبردها (با در اختیار گذاشتن یافته‌های گام اول) به انجام مصاحبۀ عمیق با 15 نفر از خبرگان پرداخت. پس از کدگذاری یافته‌ها 95 راهبرد به دست آمد که در 17 بخش با عناوین: اعتماد مخاطب و بی‌طرفی رسانه، مخاطب پژوهی، تکثر تنوع و چندصدایی در رسانۀ ملی، اقناع مخاطبان، درآمدزایی و کاهش هزینه‌ها، محصولات نمایشی، نیروی انسانی، فضای مجازی و رسانه‌های اجتماعی، سیاست‌گذاری، رقبا، مطالعات آینده‌پژوهی، محتوای تولیدشده توسط مخاطب، آسیب‌شناسی و اثر سنجی، مزیت رقابتی، نخبگان، برنامه‌ریزی پخش و سرعت طبقه‌بندی شدند.
واژگان کلیدی:
سواد رسانه‌ای، راهبرد، سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران، مخاطب، تحول
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .