اطلاعات پایان نامه

استفاده از روش های مقاوم سازی ویدیو برای ارسال چندمسیره در شبکه موردی موبایل در جهت بهبود کیفیت دریافتی

نام:
مسعود
نام خانوادگی:
فلاحیان
گروه آموزشی:
دانشكده مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی برق مخابرات
عنوان پایان نامه:
استفاده از روش های مقاوم سازی ویدیو برای ارسال چندمسیره در شبکه موردی موبایل در جهت بهبود کیفیت دریافتی
تاریخ دفاع:
1395/07/13
شماره ثبت کتابخانه:
123456
توضیحات:
امروزه تحقیقات بر روی داده¬های ویدیو با توجه به تاثیرگذاری آنها بسیار چشمگیر می باشد. داده¬هایی که برای ارسال نیاز به فشرده سازی دارند. این فشرده سازی بهمراه خود نیاز دیگری را می¬طلبد که آن جلوگیری از خطای کانال و یا کاهش تاثیرات خطا می باشد. زیرا جریان بیتی ویدیو پس از فشرده سازی نسبت به خطا بسیار حساس میگردد. این خطا میتواند حتی در شبکه¬های بی¬سیم موردی که مستعد خطا می باشند بیشتر خود را نشان دهد و نتیجتا یک ویدیوی بی کیفیت را در گیرنده شاهد باشیم. در این پایان¬نامه راهکاری ارائه میگردد که هم از مزایای شبکه¬های موردی و هم از تکنیک¬های مقاوم سازی ویدیو در خود کدک بهره برده تا بتوانیم یک ویدیوی قابل قبولی را در گیرنده شاهد باشیم. در این راهکار ویدیو از طریق کدک استاندارد H.264/AVC به دو توصیف مستقل کدگذاری میگردد. هر یک از توصیفها به گونه ای می¬باشد که به صورت مستقل قابل کدگشایی می باشند. سپس از مزایای وجود چند مسیره بودن ارسال بین فرستنده و گیرنده در شبکه موردی استفاده میکنیم تا هر یک از توصیفها را در مسیر مستقل هدایت نماییم. در این صورت اگر هر یک از مسیرها با خطا مواجه شوند و یا کل مسیر داده هایش از بین روند کل ترافیک ویدیو از بین نمی¬رود بلکه ترافیک موجود در مسیر دیگر که به احتمال زیاد سالم می¬رسند میتوانند خطای موجود در مسیر دیگر را پوشش دهند و ویدیویی قابل قبول را ارائه نمایند. نوآوری اصلی که در این تحقیق ارائه شده است این است که داده¬های مربوط به قاب¬های نوع I در مسیر دیگر کپی می¬گردد. از آنجاییکه کدگشایی قابهای دیگر به قاب نوع i وابسته است و خرابی در این قاب تاثیر بسیار زیادی در قابهای دیگر خواهد داشت از این رو ارسال داده-های این نوع قاب به صورت افزونه در مسیر مقابل میتواند بسیار مثمرثمر واقع گردد. افزونگی حاصل با توجه به تعداد قابهای نوع I بسیار پایین می باشد. نتایج حاصل از شبیه سازی نشان می¬دهد که راهکار پیشنهادی میتواند روش موثری در پنهان سازی خطا ارائه دهد طوری که افزایش کیفیت ویدیو تا 2 دسی بل را شاهد هستیم.
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .