اطلاعات پایان نامه

مطالعه نشانه شناسی درام مستند رادیویی در صدای جمهوری اسلامی ایران

نام:
حامد
نام خانوادگی:
بیجاری
گروه آموزشی:
دانشكده تولید رادیو، تلویزیون
مقطع تحصیلی:
كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو تهیه كنندگی
عنوان پایان نامه:
مطالعه نشانه شناسی درام مستند رادیویی در صدای جمهوری اسلامی ایران
تاریخ دفاع:
1394/07/06
شماره ثبت کتابخانه:
46235440
توضیحات:
چكیـده
درام مستندهای رادیویی شیوه و تكنیكی دراماتیك از برنامه های مستند رادیویی است كه به بازسازی و نمایشی كردن یك رخداد واقعی می پردازد. این سبك مستند اگرچه تاكنون بیشتر در حوزه سینما نظریه پردازی شده است اما رگه های آن در رادیو را می توان درنمایش های تاریخی رادیویی یافت كه به بررسی ابعاد مختلف یك رخداد واقعی و یا شخصیتهای واقعی در جهان واقعی می پردازند. هرچند به نظر می رسد در میان برنامه سازان رادیویی، درام مستند رادیویی بیشتر به عنوان یك نمایش رادیویی مطرح است، اما پژوهش فوق نشان می دهد تفاوت های عمده ای در این نوع ژانر رادیویی با درام رادیویی وجود دارد.
در این پژوهش، كه به روش اسنادی ـ كتابخانه ای صورت گرفته؛ محقق كوشیده است تا بر اساس دو رویكرد كلان در نشانه شناسی (رویكرد ساختارگرایی سوسوری و رویكرد كاربردشناختی پیرسی)، به بررسی رمزگان های نشانه ای دخیل در تولید و دریافت پیام در درام مستند رادیویی بپردازد؛ تا از ورای آن كاركرد هر یك از عناصر (گفتار،موسیقی،صداهای محیطی و سكوت) را در روابط همنشینی و جانشینی در ساختار درام مستند رادیویی تحلیل نماید.بر همین اساس محقق به این نتیجه رسیده است كه درام مستند رادیویی نظام نشانه ای رمزگانی است متشكل از سه رمزگان اصلی: رمزگان واقع گرایی( به واسطه حضور امر واقع و مستند در محتوا)،رمزگان های متنی( به واسطه زیررمزگان های زیبایی شناختی و دراماتیك در ساختار آن) و رمزگان تفسیری (به واسطه فرآیندهای دخیل در درك و دریافت پیام آن)؛ همچنین رمزگان رسانه های جمعی كه خود زیررمزگانی از رمزگان های متنی است در تولید این آثار نقس اساسی دارند. همچنین در این پژوهش به بررسی و تحلیل نشانه شناختی چند نمونه از آثار تولیدی مركز هنرهای نمایشی صدای ج ا ایران پرداخته می شود.
واژگان كلیدی: درام مستند رادیویی، نشانه شناسی، رمزگان
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .