اطلاعات پایان نامه

طراحی‌صوتی در برنامه‌سازی رادیویی

نام:
محمد نقی
نام خانوادگی:
علی آبادی
گروه آموزشی:
دانشكده تولید رادیو، تلویزیون
مقطع تحصیلی:
كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
رادیو - تهیه كنندگی
عنوان پایان نامه:
طراحی‌صوتی در برنامه‌سازی رادیویی
تاریخ دفاع:
04/06/1394
شماره ثبت کتابخانه:
1350
توضیحات:
چكیده:
این پژوهش با هدف نشان‌دادن جایگاه «طراحی‌صوتی»و «زیبایی‌شناسی صدا» دربرنامه‌سازی رادیویی و به روش كیفی صورت پذیرفت. در راستای دستیابی به این هدف، ابتدا با استفاده از روش اسنادی به بررسی طراحی‌صوتی و عناصر اصلی زیبایی در آن پرداخته شد؛ سپس با هر یك از كارشناسان و صاحب‌نظران بخش‌های مختلف مرتبط با موضوع پژوهش مصاحبه عمیق صورت گرفت تا اهم مطالبی كه مورد نیاز یك برنامه‌ساز رادیویی و به ‌خصوص طراح صداست، از مصاحبه با كارشناسان استحصال، جمع‌آوری و تنظیم شود.
در قسمت یافته‌های مستند به بررسی طراحی‌صوتی با چهار زیرمجموعه‌ی: كلام، موسیقی، جلوه‌های صوتی، سكوت و كاربرد نظریه‌های زیباشناسی در آن‌ها پرداخته شد، سپس شاخص‌هایی از قبیل: صدای محیط، صدای موضوع وزمینه، پرسپكتیو، تداوم صدا، انرژی صدا، میدان صدا، تولید وابستگی توسط صدا، صدای تجسمی و عوامل ساختاری از جمله:نقاب‌های صوتی، فضاسازی، قاب، قالب، تركیب‌بندی، موقعیت و مالكیت صدابَر (میكروفُن)، حس‌آمیزی، تخیل‌سازی و غیره نیز در برنامه‌سازی و طراحی‌صوتی رادیویی بررسی شدند.در قسمت یافته‌های تجربی و مصاحبه‌های عمیق، كارشناسان و صاحب‌نظران طراحی‌صوتی، صدابرداری، موسیقی‌، جلوه‌های صوتی، كلام، برنامه‌سازی و غیره، بر اهمیت حساسیت زیباشناسانه‌ی از سوی برنامه‌سازان در طراحی‌صوتی، تولید برنامه‌های مناسب و باكیفیت و تأثیرگذاری شنیداری بیشتر رادیو بر شنوندگان تأكید نمودند.
نتایج حاصل ازتحقیق نشان می‌دهدكه زیبایی‌شناسی و طراحی‌صوتی از مسائل بنیادی در برنامه‌سازی رادیویی است و باید مرعی برنامه‌سازان و طراحان صوتی رادیو قرار گیرد. زیباسازی و تولید مفهوم از سوی برنامه‌سازان و طراحان صدا بیش‌تر حاصل تجربه‌ی زیباشناختی و تربیت قوه‌ی شنوایی است و گاهی به‌صورت ذاتی در آن‌ها وجود دارد، اما این مسئله مانع نقش آموزش، و آگاهی و تسلط بر فنّاوری‌های روز دنیا در شكل‌گیری زیبایی و مفهوم نمی‌شود. همچنین خودرادیونیزبه‌عنوانیك رسانه‌ی صوتی می‌تواند در القای زیبایی و مفهوم تأثیرگذار باشد.
كلمات كلیدی:برنامه‌سازی رادیویی، رادیو، زیبایی، زیبایی‌شناسی، صدا، طراحی‌صوتی.
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .