اطلاعات پایان نامه

تدوین راهبرد مطلوب شبكه بازار سیمای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه صاحب نظران

نام:
محمد حسن
نام خانوادگی:
مددی
گروه آموزشی:
دانشكده ارتباطات
مقطع تحصیلی:
كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مدیریت رسانه
عنوان پایان نامه:
تدوین راهبرد مطلوب شبكه بازار سیمای جمهوری اسلامی ایران از دیدگاه صاحب نظران
تاریخ دفاع:
1394/02/19
شماره ثبت کتابخانه:
999999
توضیحات:
هدف اصلی این پژوهش، تدوین راهبرد مطلوب شبكه بازار جمهوری اسلامی ایران است.
برای رسیدن به هدف اصلی در این پژوهش، به اسناد بالادستی موجود در شبكه مراجعه شد و هم‌زمان با 15 نفر از كارشناسان این حوزه كه به‌صورت هدفمند انتخاب‌شده بودند، با روش مصاحبه نیمه ساخت‌یافته مصاحبه انجام شد (مدیران شبكه بازار و سازمان صداوسیما و اساتید دانشگاه در حوزه‌های مدیریت رسانه و اقتصاد) كه نتایج حاصل از بررسی اسناد بالادستی و مصاحبه‌ها در ادامه‌ی این پژوهش برای تعیین راهبردهای مطلوب، به كار گرفته شدند.
مقاصد آرمانی، اهداف، بیانیه ارزش‌ها و بیانیه مأموریت از اسناد بالادستی شبكه به دست آمد. بعدازآن، ورودی برنامه‌ریزی راهبردی كه شامل، نقاط قوت – ضعف و فرصت‌ها – تهدیدها بودند، با استفاده از نظرات كارشناسان مشخص گردید. سپس با استفاده از ماتریس‌های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی موقعیت راهبردی شبكه بازار در منطقه SO (برتری فرصت‌ها و قوت‌ها) تعیین گردید و موقعیت این شبكه در خانه شماره 5 ماتریس داخلی- خارجی تثبیت شد كه درنتیجه باید راهبرد‌هایی را به اجرا درآورد كه رسوخ در بازار و توسعه محصول را به دنبال داشته باشد.
سپس 5 راهبرد اصلی به دست آمدند. در مرحله انتخاب، از طریق ماتریس QSPM نیز، جذابیت نسبی راهبرد‌ها تعیین و از 1 تا 5 اولویت‌بندی شدند. درنهایت مهم‌ترین راهبرد شبكه به‌صورت زیر تعیین گردید:
بهره‌گیری از انحصاری بودن شبكه و خلأهای موجود در نظام تبلیغات تلویزیونی با تولید محتوای تخصصی و تحلیلی و چالشی در راستای مأموریت شبكه در جهت ارتقا كمی و كیفی برنامه‌ها و افزایش مخاطبان و درآمدزایی بیشتر
واژگان كلیدی: راهبرد، برنامه‌ریزی راهبردی، شبكه بازار، صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .