اطلاعات پایان نامه

آشكار سازی پیام پنهان در سیگنال ترانه مبتنی بر معكوس زمانی در زبان فارسی

نام:
سید مصطفی
نام خانوادگی:
شجاعت الحسینی
گروه آموزشی:
دانشكده مهندسی رسانه
مقطع تحصیلی:
كارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
مهندسی صدا
عنوان پایان نامه:
آشكار سازی پیام پنهان در سیگنال ترانه مبتنی بر معكوس زمانی در زبان فارسی
تاریخ دفاع:
1394/06/04
شماره ثبت کتابخانه:
124863
توضیحات:
نامرئی سازی از ترفندهای پردازش چند رسانه ای است كه به طور عمدی برای انتقال بعضی پیام های مورد نظر در ترانه به طریقی كه به شكل عادی قابل شنیدن نباشند، استفاده می شود. بسیاری از شركت های بزرگ ترانه از این روش برای انتقال پیام های مورد نظر خود به ضمیر ناخودآگاه مخاطب استفاده می كنند. از آنجا كه تمام و یا اكثر تلاش های موجود در زمینه ی شناختن روش مذكور، در زبان های غیر فارسی انجام گرفته است، بنابراین در این پایان نامه سعی شد تا عبارات نامریی شده در ترانه زبان فارسی را بررسی و سپس كیفیت پیام های مخفی شده را پس از آشكارسازی، اندازه گیری كرد.
بیش از 80 قطعه ترانه ی فارسی به همراه 20 قطعه گفتار بدون همراهی موسیقی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این تحقیق، از هر كدام از سبك های پاپ، راك، كلاسیك (سنتی) و رپ، حداقل 20 قطعه و20 قطعه گفتار بدون موسیقی به طور تصادفی از خوانندگان و گویندگان مختلف را به عنوان داده ی مورد نظر جمع آوری شده، سپس برای آشكارسازی الگوریتمی در برنامه متلب پیاده سازی شد كه علاوه بر معكوس كردن با استفاده از روش Resampling امكان تغییر سرعت سیگنال را هم میسر می كند. با اعمال این برنامه به نمونه ها و كشف موارد حاوی پیام مخفی، برای ارزیابی كیفیت پیام مخفی، با توجه به استفاده از روش نمره دهی چندگانه كه خرابی كیفیت سیگنال گفتار را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار می دهد و همچنین به روز بودن استاندارد، از روش استاندارد ITU P.806 با توجه و رعایت شرایط باند پهن (ITU BS.1284) استفاده می شود.
از موارد بررسی شده تعداد 34 پیام مخفی یافت شدند كه كمتر از %20 از كل موارد بودند و میانگین قابلیت فهم كلی برای پیام های یافته شده %62.23 و میانگین كیفیت كلی %51.47 بوده است.
تصویر:
فایل پایان نامه:
کلیه حقوق این سایت متعلق به دانشگاه صدا و سیما می باشد .