اطلاعات پایان نامه

نقش شبکه های استانی در توسعه فرهنگ بومی، مطالعه موردی شبکه مازندران

نام:
توحید
نام خانوادگی:
بابایی
گروه آموزشی:
دانشکده ارتباطات و رسانه
مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی:
ارتباطات
عنوان پایان نامه:
نقش شبکه های استانی در توسعه فرهنگ بومی، مطالعه موردی شبکه مازندران
تاریخ دفاع:
1398/07/15
شماره ثبت کتابخانه:
1877
توضیحات:
تصویر:
فایل پایان نامه: